Vodopády

Vodopády patria k prvkom, ktoré svojou dominantnosťou a kvalitou spracovania upútajú v jazierku okamžite vašu pozornosť, navyše cirkulácia vody obohatí jazierko o potrebný kyslík. Pre stavbu vodopádu je vhodná hlboká aspoň 1 m najlepšie 1,5 m. Tieto parametre jazierka zaistia, aby sa voda rýchlo nerozkladala a neznečisťovala vodopád. Poprípade je možné použiť profesionálnu filtráciu jazierok.

Vodopád taktiež ako potok funguje na princípe uzavretého obehu vody. Voda vyteká z hadice zabudovanej medzi kameňmi a padá dole cez kamene do okrasného jazierka. K obehu vody u vodopádov, fontán, umelých skál či kaskád sú použité ponorné čerpadlá s nízkym príkonom. Čerpadlá majú nízky odber, malé rozmery a sú umiestnené v spodnej časti jazierka.