Projektovanie záhrad

Záhradná architektúra je umenie a proces navrhovania, projektovania a tvorenia záhrad. Záhradný projekt môže byť vytvorený  majiteľom záhrady, alebo odborníkmi rôznych úrovní skúseností a znalostí. Či už ide o projekt záhrady, ktorý navrhol profesionál alebo amatér, niektoré princípy tvoria základ efektívneho záhradného projektu, čo má za následok vytvorenie záhrady tak, aby spĺňala potreby, ciele a túžby užívateľov alebo vlastníkov záhrad.

Projektovanie záhrad

Základom projektu by mala byť analýza skutočného stavu, určenie problémových prvkov v záhrade a návrh ich riešení. Projekt by mal pozostávať zo situačného plánu, grafického návrhu a textovej časti popisujúcej priebeh prác a rozpis drevín. Dôležitým prvkom pri tvorbe záhradného projektu je množstvo dostupného svetla na pozemku.

Slnečné svetlo je rozhodujúcim faktorom pri určovaní, aké rastliny a dreviny môžu byť na danom pozemku pestované.  Slnečné svetlo má  preto zásadný vplyv na charakter záhrady.

záhrady na kľuč

Ďalej si bude treba položiť otázku či sa bude jednať o okrasnú záhradu alebo úžitkovú. Poprípade ich môžme spojiť do jedného celku. V dnešnej dobe pri obrovskom výbere rôznych kultivarov ovocných stromov, kríkov, byliniek či zeleniny už dávno neplatí, že by úžitková záhrada nemohla byť súčasťou tej okrasnej. Dôležitejšou otázkou skôr je v akom štýle bude záhrada navrhnutá.

Pozornosť pri projektovaní by mala byť venovaná aj údržbe záhrady, vrátane času alebo finančných prostriedkov, ktoré ma vlastník záhrady k dispozícii pre pravidelnú údržbu.

Zdroj/foto: stylovebyvanie.sk

Uložiť

Uložiť

Uložiť

Uložiť

Uložiť

Uložiť

Uložiť

Uložiť

Uložiť

Uložiť

Uložiť