Grafické návrhy

Špecializujeme sa na návrhy okrasných záhrad, projekty krbov a grafické návrhy interiérov v rodinných domoch a firemných objektov.

Návrhy záhrad: Ponúkame kompletnú projektovú dokumentáciu úpravy záhrady podľa súčasných trendov. Súčasťou projektu je analýza skutočného stavu, určenie problémových prvkov v záhrade a návrh ich riešení. Návrh pozostáva zo situačného plánu, grafického návrhu a textovej časti popisujúcej priebeh prác a rozpis drevín.

Návrhy krbov: Na základe osobnej obhliadky stavby Vám naša firma navrhne originálne riešenie krbu pre Váš interiér. Náš projekt Vám spracujeme do grafického návrhu zakomponovaného do existujúceho priestoru vo vašom interiéry.

Medzi ďalšie naše ponuky tiež patrí grafické spracovanie návrhu interiérov, fontán, tečúcich stien a ďalších produktov na mieru, skrášľujúcich váš interiér.